Admitere Master_2022

INFORMAȚII ADMITERE 2022

ADMITERE MASTERAT 2022

Universitatea POLITEHNICA din București organizează concurs de admitere în învățământul universitar de masterat pentru anul universitar 2022/2023.

Departamentul nostru va organiza concurs de admitere la urmatoarele programe de studii de Masterat:

Evaluarea Riscului, Siguranţei şi Integrităţii Echipamentelor sub Presiune

Ingineria Calităţii şi Mediului în Industriile de Proces

 

DOCUMENTE UTILE MASTERAT

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de
masterat în sesiunile iulie și septembrie, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB sau fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură
electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;

b) diploma de bacalaureat;

c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de
licență/inginer;

e) certificatul de naștere;

f) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

g) buletin/carte de identitate/pașaport;

h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);

i) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;

k) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentelenspecificate la punctele (b)-(d) și (f).

Anexa 3_Calendar admitere master_2022-2023

Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2022, desfăşurat cu prezenţă fizică sau susţinut on-line.

Sesiunea Iulie 2022
Înscrierea candidaților 1.07 – 11.07.2022
Concurs de admitere 13.07 – 15.07.2022
Comunicarea rezultatelor 15.07 – 16.07.2022
Înmatricularea candidaților 16.07 – 24.07.2022 (cu excepția zilei de 18.07 în intervalul 8:00-14:00)

Sesiunea Septembrie 2022
Înscrierea candidaților 5.09 – 15.09.2022
Concurs de admitere 16.09 – 19.09.2022
Comunicarea rezultatelor 17.09 – 19.09.2022
Înmatricularea candidaților 19.09 – 21.09.2022