Noutati, evenimente

ALEGERI IN DEPARTAMENTUL EPI

Alegerile in departament vor avea loc pe data de 27.02.2024, ora 14.00, sala CI 001.

Candidaturile pentru functia de director departament se depun la secretariatul departamentului pana pe data de 21.02.2024, ora 14.00.

 

Continuăm seria vizitelor de studiu în cadrul proiectul „𝗜𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗼 𝘇𝗶”!
🔹De data aceasta, studenții 𝗙𝗮𝗰𝘂𝗹𝘁ăț𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗠𝗲𝗰𝗮𝗻𝗶𝗰ă ș𝗶 𝗠𝗲𝗰𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰ă au vizitat 𝗙𝗮𝗯𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗕𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝗟𝗲𝗵𝗹𝗶𝘂, Călărași, unde au avut ocazia de a afla mai multe despre procesul de producere de sroturi, biodiesel si uleiuri vegetale brute, dar și despre oportunitățile de angajare existente în cadrul companiei.
🔹B𝘂𝗻𝗴𝗲 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮 este unul dintre principalii actori din sectorul agribusiness din Romania, mai ales în ceea ce priveste comercializarea și procesarea cerealelor, a semintelor de floarea-soarelui, rapiță și soia, fiind, de asemenea, un actor cheie în sectorul alimentar.

Festivitatea de absolvire 

a promoției de ingineri 2023 Nicolae TIPEI”

Festivitatea de absolvire a promoției de ingineri 2023, a facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, a avut loc pe 12.07.2023 ,  în Aula Magna a Universității POLITEHNICA din București.

Ceremonia a cuprins depunerea jurământului de credință față de țară și profesie, premierea șefilor de promoție de la ciclurile de Licență, Master.

POLIFEST_20-22.04.2023

Participanții au avut acces la conferințe științifice, workshop-uri, expoziții de echipamente și noi tehnologii, prezentări de oferte educaționale și oportunități de angajare, precum și la o serie de manifestări conexe.

Evenimentul și-a propus să creeze o punte între mediul academic și cel economic și să ofere viitorilor ingineri o imagine mai clară asupra evoluției acestei profesii în raport cu progresul tehnologic.

ROBOFEST_2022

O zi plina la ROBOFEST, in care am primit la Facultatea noastra cat si in cadrul departamentului vizitele elevilor de liceu si ale tuturor celor interesati.

In data de 28.10.2022  a  avut loc in departamentul nostru workshop-ul

„Studentii de astazi, viitorii ingineri mecanici – specialitatea Echipamente  pentru Procese Industriale. Cerinte si asteptari pentru domeniul Proiectare tehnica si constructiva in Industriile de Proces”.

Discuțiile au fost deschise și moderate de Conf.dr.ing. Ion Durbaca si S.l. dr.ing. Gheorghita Tomescu.

Workshopul a continuat cu prezentarea participantiilor din mediul economic, specialisti ai firmei VTU – Engineering GmbH Grambach Austria – sucursala Bucuresti:

1. Vlad Poenaru – inginer mecanic;

2. Adriana Najm – manager resurse umane.

Agenda workshop_28.10.2022

ANUNȚ

        Departamentul ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE organizează concurs pentru acordarea gradației de merit pe perioada rămasă până la data 1.09.2025.

         Depunerea dosarelor de concurs se face la Directorul de Departament până pe 25.03.2022, ora 10,00.

21.03.2022

  Director departament,

Conf. dr. ing. Nicoleta SPOREA

SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE STUDENTESTI, MAI 2020

In data de 08.05.2020 a avut loc sesiunea de comunicari stiintifice studentesti, cu cele doua sectiuni:

1. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE

Rezultatele Sesiunii de Comunicari Stiintifice Studentesti -Sectiunea EPI
PREMIUL I
3D Printing by Curing Resin In-orbit using UV Digital Light Processing Apparatus – PROJECT ECRIDA
Studenți: Raul-Alexandru HĂNȚĂSCU, Paul Florin PARASCHIV, anul II Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Mariana–Florentina ȘTEFĂNESCU
PREMIUL II
Materii prime și tehnologii specifice industriei uleiurilor vegetale alimentare
Studenți: Cătălina–Elena CATANA, anul III, Ionuț CHERCIU, anul IV, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing. Iuliana–Marlena PRODEA, Conf.dr.ing. Nicoleta SPOREA, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale
PREMIUL III
Studiul tensiunilor și deformațiilor în compensatorul lenticular al unui evaporator–supraîncălzitor
Student: Alexandru–Cristian SIMION, anul IV, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător ştiinţific: Ș.l.dr.ing. Gheorghița TOMESCU, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale
MENŢIUNE
Filtre de apă
Studenți: Cătălin–Ştefan AMARGHIOALEI, Bogdan–Nicolae BADEA, Tedy–Florian ION, anul IV, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Ș.l.dr.ing. Georgiana–Luminița ENĂCHESCU, Ș.l.dr.ing. Angela CHELU, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale

2. INGINERIA CALITATII SI MEDIULUI.
PREMIUL I
Studiu cu privire la aplicarea metodelor și tehnicile specifice de prevenire a riscurilor potențiale la evenimente cu caracter distructiv in medii vulnerabile specifice infrastructurilor critice
Student: Constantin Marius STROE, anul II, Master ICMIP, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică „”
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Ion DURBACA
PREMIUL II
Aspectul estetic în designul ambalajelor și impactul acestora asupra mediului
Student: Maria-Roxana VĂDUVA, anul IV, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Ș.l.dr.ing. Georgiana–Luminița ENĂCHESCU, Prof.univ.dr.ing. Mariana– Florentina ȘTEFĂNESCU, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale
PREMIUL III
Utilizarea panourilor fotovoltaice în industria autoturismelor electrice
Student: Gloria Elena STEFAN, anul I, Master ICMIP, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Cosmin JINESCU, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale
MENŢIUNE
Cercetări privind monitorizarea calității aerului
Student: Silvia Ioana (Enache) CĂLINESCU, anul II, Master ICMIP, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători științifici: Conf. dr. ing. Nicoleta SPOREA, Prof.univ.dr.ing. Mariana–Florentina ŞTEFĂNESCU

Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale

scoate la concurs postul didactic pe perioada nedeterminata

semestrul II, anul universitar 2019-2020

Asistent universitar, poziţia 13, disciplinele: Proiectarea asistată de calculator a echipamentelor pentru procese industriale, II, Echipamente pentru procese industriale I,II, Ingineria proceselor pentru fabricarea produselor din materiale polimerice, Ingineria proceselor fizico-chimice, I, II, Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea materialelor plastice, Ingineria fabricării echipamentelor de proces, I, II, Proiectare asistată de calculator, Echipamente şi instalaţii pentru produsele de sinteză chimică, petrochimie şi rafinării, Reologie generala.

Domeniul științific: Inginerie Mecanică

Pentru mai multe detalii accesati link-urile de mai jos:

1. EPI_Propuneri posturi didactice_concurs 2019-2020_semII ned 2.TEMATICA PROBELOR DE CONCURS

3. Calendar.Concurs.PND.Sem.II

POLIFEST – a VIII-a editie, 11-13 aprilie 2019
Standul departamentului Echipamente pentru Procese Industriale
Evenimentul isi propune sa continue o frumoasa traditie a colaborarii dintre Universtatea noastra si mediul socio-economic din Romania, prin angajatori de top.
Evenimentul se dorește a fi dedicat atât colaborării dintre mediul academic și cel socio-economic, cât și cel mai mare târg de prezentare a ofertei educaționale a unei universități.

Vizita studentilor de la Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale la fabrica de ciment a Companiei HeidelbergCement Romania, localitatea Fieni in data de 11.05.2018.