Noutati, evenimente

        ANUNȚ

        Departamentul ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE organizează concurs pentru acordarea gradației de merit pe perioada rămasă până la data 1.09.2025.

         Depunerea dosarelor de concurs se face la Directorul de Departament până pe 25.03.2022, ora 10,00.

21.03.2022

  Director departament,

Conf. dr. ing. Nicoleta SPOREA

SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE STUDENTESTI, MAI 2020

In data de 08.05.2020 a avut loc sesiunea de comunicari stiintifice studentesti, cu cele doua sectiuni:

1. ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE

Rezultatele Sesiunii de Comunicari Stiintifice Studentesti -Sectiunea EPI
PREMIUL I
3D Printing by Curing Resin In-orbit using UV Digital Light Processing Apparatus – PROJECT ECRIDA
Studenți: Raul-Alexandru HĂNȚĂSCU, Paul Florin PARASCHIV, anul II Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Mariana–Florentina ȘTEFĂNESCU
PREMIUL II
Materii prime și tehnologii specifice industriei uleiurilor vegetale alimentare
Studenți: Cătălina–Elena CATANA, anul III, Ionuț CHERCIU, anul IV, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing. Iuliana–Marlena PRODEA, Conf.dr.ing. Nicoleta SPOREA, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale
PREMIUL III
Studiul tensiunilor și deformațiilor în compensatorul lenticular al unui evaporator–supraîncălzitor
Student: Alexandru–Cristian SIMION, anul IV, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător ştiinţific: Ș.l.dr.ing. Gheorghița TOMESCU, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale
MENŢIUNE
Filtre de apă
Studenți: Cătălin–Ştefan AMARGHIOALEI, Bogdan–Nicolae BADEA, Tedy–Florian ION, anul IV, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Ș.l.dr.ing. Georgiana–Luminița ENĂCHESCU, Ș.l.dr.ing. Angela CHELU, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale

2. INGINERIA CALITATII SI MEDIULUI.
PREMIUL I
Studiu cu privire la aplicarea metodelor și tehnicile specifice de prevenire a riscurilor potențiale la evenimente cu caracter distructiv in medii vulnerabile specifice infrastructurilor critice
Student: Constantin Marius STROE, anul II, Master ICMIP, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică „”
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing. Ion DURBACA
PREMIUL II
Aspectul estetic în designul ambalajelor și impactul acestora asupra mediului
Student: Maria-Roxana VĂDUVA, anul IV, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători ştiinţifici: Ș.l.dr.ing. Georgiana–Luminița ENĂCHESCU, Prof.univ.dr.ing. Mariana– Florentina ȘTEFĂNESCU, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale
PREMIUL III
Utilizarea panourilor fotovoltaice în industria autoturismelor electrice
Student: Gloria Elena STEFAN, anul I, Master ICMIP, Facultatea Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Cosmin JINESCU, Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale
MENŢIUNE
Cercetări privind monitorizarea calității aerului
Student: Silvia Ioana (Enache) CĂLINESCU, anul II, Master ICMIP, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
Conducători științifici: Conf. dr. ing. Nicoleta SPOREA, Prof.univ.dr.ing. Mariana–Florentina ŞTEFĂNESCU

 

 

Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale

scoate la concurs postul didactic pe perioada nedeterminata

semestrul II, anul universitar 2019-2020

 

Asistent universitar, poziţia 13, disciplinele: Proiectarea asistată de calculator a echipamentelor pentru procese industriale, II, Echipamente pentru procese industriale I,II, Ingineria proceselor pentru fabricarea produselor din materiale polimerice, Ingineria proceselor fizico-chimice, I, II, Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea materialelor plastice, Ingineria fabricării echipamentelor de proces, I, II, Proiectare asistată de calculator, Echipamente şi instalaţii pentru produsele de sinteză chimică, petrochimie şi rafinării, Reologie generala.

Domeniul științific: Inginerie Mecanică

Pentru mai multe detalii accesati link-urile de mai jos:

1. EPI_Propuneri posturi didactice_concurs 2019-2020_semII ned 2.TEMATICA PROBELOR DE CONCURS

3. Calendar.Concurs.PND.Sem.II

ALEGERI IN DEPARTAMENTUL EPI

Alegerile in departament vor avea loc pe data de 27.02.2020, ora 10.00, sala CI 001.

Candidaturile pentru functia de director departament se depun la secretariatul departamentului pana pe data de 21.02.2020, ora 12.00.

Lista de vot cu cadrele didactice la data de 17.02.2020

 

POLIFEST – a VIII-a editie, 11-13 aprilie 2019
Standul departamentului Echipamente pentru Procese Industriale
Evenimentul isi propune sa continue o frumoasa traditie a colaborarii dintre Universtatea noastra si mediul socio-economic din Romania, prin angajatori de top.
Evenimentul se dorește a fi dedicat atât colaborării dintre mediul academic și cel socio-economic, cât și cel mai mare târg de prezentare a ofertei educaționale a unei universități.

 

 

Vizita studentilor de la Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale la fabrica de ciment a Companiei HeidelbergCement Romania, localitatea Fieni in data de 11.05.2018.