Prezentare

Istoric si prezent

 

 

 

 • Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale face parte din structura Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică.
 • Specializarea Utilaj Chimic a fost înființată în anul 1954, sub coordonarea profesorului Mihail Renert, în cadrul Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti.
 • În anul 1973 s-a constituit, sub conducerea profesorului Mihail Renert, catedra Utilaj Chimic.
  Această denumire a fost schimbată de-a lungul timpului în Maşini şi Aparate pentru Industria Chimică, Utilaj Tehnologic-Chimic (după 1980), Echipamente de Proces (începând cu anul universitar 1993 – 1994), fiind foarte mult timp singura specializare de acest fel din ţară. Începând cu anul universitar 2006 – 2007, denumirea specializării a devenit Echipamente pentru Procese Industriale.
 •  Catedra a fost condusă de prof univ. Mihail Renert (1973-1975), conf. dr. ing. Valeriu V. Jinescu (1975 – 1986), conf. dr. ing. Gheorghe Iordache (1986 – 1992), prof. univ. dr. ing. Valeriu V. Jinescu (1992-2012), prof. univ. dr. ing. Nicoleta Teodorescu (2012-2017),  conf. dr. ing. Nicoleta Sporea (2017 – prezent).
 • Pe structura catedrei, în anul 2011 s-a înființat Departamentul Echipamente pentru Procese Industriale.
 • Echipamente pentru Procese Industriale este specializarea cu cel mai mare grad de generalitate din profilul mecanic. Ea se referă la mașini, aparate și instalații din industriile bazate pe tehnologii în care intervin procese fizice, chimice, fizico-chimice, bio-fizice, bio-chimice etc., din punct de vedere al cercetării, proiectării, fabricării, transportării, montării, întreținerii, exploatării și reparării acestora.
 • Catedra a asigurat pregătirea inginerilor și subinginerilor, astfel:
  – din anul 1978 până în anul 1993 au funcţionat (învăţământ de zi şi seral), două subspecializări: Utilaj Tehnologic – Chimic şi Utilaj Tehnologic – Materiale de Construcţii;
  – începând cu anul 1993 a fost introdusă specializarea Echipamente de Proces care a funcţionat cu patru direcţii opţionale:Tehnologii, echipamente şi instalaţii pentru industria chimică, petrochimică și de rafinării;
       Tehnologii, echipamente şi instalaţii pentru prelucrarea materialelor polimerice;
      Tehnologii, echipamente şi instalaţii pentru industria alimentară;
      Tehnologii, echipamente şi instalaţii pentru industria materialelor de                construcţii.

-în paralel, catedra a înfiinţat şi a coordonat specializări cu denumirile de mai sus, pe platformele industriale de la Combinatul Chimic Făgăraş, Fabrica de geamuri din Buzău şi Întreprinderea de Utilaje şi Piese de Schimb Bucureşti.

 •  Catedra a asigurat predarea unor discipline de specialitate şi la alte facultăţi din Institutul Politehnic Bucureşti:
  – la facultatea Utilaje şi Ingineria Proceselor Chimice;
  – la facultatea Chimie Industrială.
 • În anul universitar 2005 – 2006 a fost ataşată catedrei specializarea Utilaje pentru Textile şi Pielărie, la cererea unor unităţi industriale de profil şi a Asociaţiei Patronale din domeniu.
 • Începând cu anul universitar 2009 – 2010, ca urmare a solicitării asociaţiei patronale ASPAPLAST în programul de admitere a fost introdusă o nouă specializare: “Ingineria Prelucrării Materialelor Polimerice, Textile şi Compozite”, în locul celei de Utilaje pentru Textile şi Pielărie.
 • În perioada 1995 – 2003, în catedră a funcţionat forma de şcolarizare postuniversitară de Studii Aprofundate cu denumirea „Termomecanica Echipamentelor de Proces„.
 • În prezent departamentul asigură pregătirea postuniversitară în cuprinsul Masterelor: „TERMOMECANICA ECHIPAMENTELOR PENTRU PROCESE INDUSTRIALE – cu direcţia opţională Echipamente pentru Prelucrarea Materialelor Plastice”, „EVALUAREA RISCULUI, SIGURANŢEI ŞI INTEGRITĂŢII ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE – cu direcţia opţională Reabilitarea Structurilor Mecanice şi Mediul „, „INGINERIA CALITĂŢII ŞI MEDIULUI ÎN INDUSTRIILE DE PROCES”, „INGINERIE DE MENTENANȚĂ PENTRU ELI-NP”.  
 •